Chính sách bảo mật
Công ty cổ phần Hikkoshi Kakumei
Công ty chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân, tuân thủ pháp luật, hiểu rằng việc nỗ lực bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Để quý khách hàng có thể an tâm sử dụng dịch vụ, chúng tôi quy định Chính sách bảo mật thông tin và nghiêm túc tuân thủ các chính sách này khi sử dụng thông tin khách hàng.
Phương châm cơ bản
Trong một xã hội mà công nghệ vi tính phát triển mạnh mẽ, nơi mọi tri thức và cá tính được thỏa sức sáng tạo, Công ty cổ phần Hikkoshi Kakumei (Dưới đây gọi là Công ty) xem sự tin tưởng của khách hàng là ưu tiên số 1, đồng thời việc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng một cách thận trọng và chuẩn xác là nghĩa vụ quan trọng của Công ty. Công ty đưa ra quy định về chính sách bảo mật thông tin của khách hàng, và áp dụng triệt để quy tắc này cho từng chi nhánh trong hệ thống công ty.
Thu thập, sử dụng, cung cấp thông tin cá nhân
Khi thu thập hay sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, công ty không sử dụng vượt quá phạm vi công việc yêu cầu. Ngoài ra, trường hợp cần cung cấp thông tin của khách hàng cho bên thứ ba, công ty sẽ thông báo và xin khách hàng phê duyệt. Đồng thời, ngoại trừ những trường hợp nêu bên dưới, công ty tuyệt đối không cung cấp bất kỳ thông tin nào của khách hàng cho bên thứ ba.
Công ty tuyệt đối phòng ngừa việc sử dụng thông tin ngoài mục đích cho phép, vì vậy công ty xây dựng các quy trình sử dụng nội bộ, xác nhận với người quản lý bảo mật thông tin cá nhân, đồng thời tiến hành giám soát nội bộ trong công ty.
Quản lý thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân của khách hàng được bảo quản chính xác và cập nhật liên tục trong môi trường an toàn mà bên thứ ba không thể tiếp cận bất hợp pháp. Để phòng tránh dữ liệu không bị rò rỉ, mất mát hay tổn hại, chúng tôi xây dựng sẵn cơ chế bảo quản và điều chỉnh. Ngoài ra, để ứng phó với các sự cố rủi ro, chúng tôi cũng xây dựng các cơ chế và đối sách nội bộ như hệ thống liên lạc khẩn cấp trong công ty, đưa ra các đối sách, biện pháp ngăn ngừa sự cố lan rộng, phân tích nguyên nhân và đưa ra các biện pháp phòng ngừa.
Loại thông tin cá nhân và mục đích sử dụng thông tin cá nhân
Ủy thác thông tin cá nhân cho bên ngoài
Có trường hợp công ty sẽ ủy thác toàn bộ hoặc một phần các nghiệp vụ liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân ra bên ngoài. Khi cung cấp thông tin cá nhân cho các công ty thuê ngoài, công ty sẽ giám sát chặt chẽ đồng thời lựa chọn đối tác theo tiêu chí đối tác đó phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn về bảo mật thông tin cá nhân.
Miễn trách nhiệm đối với việc cung cấp thông tin cho bên thứ 3
Công ty không chịu bất cứ trách nhiệm nào trong trường hợp bên thứ 3 có được thông tin cá nhân của khách hàng như trong các trường hợp sau .
Ngừng sử dụng, cung cấp, yêu cầu hủy thông tin cá nhân do khiếu nại
Trường hợp khách hàng yêu cầu Công ty chấm dứt sử dụng, cung cấp hoặc hủy thông tin cá nhân. Sau khi phía Công ty xác nhận yêu cầu đó do chính khách hàng chủ thông tin đề nghị, phía công ty sẽ nhanh chóng xử lý theo Luật bảo vệ thông tin cá nhân.
Thay đổi và thông báo chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật thông tin được công bố trên website của Công ty để quý khách có thể tham khảo vào mọi thời điểm. Nội dung của chính sách bảo mật có thể được thay đổi trong trường hợp cần thiết. Trong trường hợp đó, Công ty sẽ không thông báo trước, vì vậy, quý khách vui lòng truy cập website để cập nhật thông tin mới nhất.
Báo giá START
SmartTime Moving
By Smartime, Inc.
0120‐27‐2020
Thời gian làm việc 9:00~20:00/Làm việc tất cả các ngày trong năm trừ dịp nghỉ Tết
Copyright (c) Smartime, Inc. All Rights Reserved.